Privacy Statement

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Frieswijk Verhuur, gevestigd te De Splitting 21, Wolvega, persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in verband met het gebruik van de website en de diensten van Frieswijk Verhuur. Frieswijk Verhuur streeft ernaar de privacy van haar klanten te waarborgen en handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verzamelde persoonlijke gegevens
  a. Frieswijk Verhuur kan persoonlijke gegevens verzamelen, zoals naam, contactgegevens, betalingsinformatie en andere relevante gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de gevraagde diensten.
  b. Frieswijk Verhuur kan ook automatisch gegenereerde informatie verzamelen, zoals IP-adressen, browsergegevens, apparaatinformatie en gegevens over het gebruik van de website. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om de website en diensten te verbeteren.
 2. Doeleinden van gegevensverwerking
  a. Frieswijk Verhuur verwerkt persoonlijke gegevens om de gevraagde diensten te leveren, zoals het verwerken van reserveringen, het afhandelen van betalingen en het verstrekken van klantenondersteuning.
  b. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het informeren van klanten over nieuwe diensten, aanbiedingen en updates van Frieswijk Verhuur, mits de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.
 3. Gegevensdeling
  a. Frieswijk Verhuur deelt persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde diensten, zoals het inschakelen van betalingsverwerkers of het leveren van gehuurd materiaal.
  b. Frieswijk Verhuur kan persoonlijke gegevens ook delen met wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties indien vereist door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor de bescherming van haar legitieme belangen.
 4. Gegevensbeveiliging
  a. Frieswijk Verhuur neemt redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging.
  b. Ondanks de genomen maatregelen kan Frieswijk Verhuur de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet volledig garanderen. Het versturen van persoonlijke gegevens gebeurt dan ook op eigen risico.
 5. Bewaartermijn
  a. Frieswijk Verhuur bewaart persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van de diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens veilig verwijderd.
 6. Rechten van betrokkenen
  a. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Daarnaast kunnen ze bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens en verzoeken om de beperking van de verwerking.
  b. Klanten kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Frieswijk Verhuur via de contactgegevens vermeld op de website.
 7. Cookies
  a. De website van Frieswijk Verhuur maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken, stemt de klant in met het gebruik van cookies zoals beschreven in het cookiebeleid van Frieswijk Verhuur.
 8. Wijzigingen in de privacyverklaring
  a. Frieswijk Verhuur behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De gewijzigde verklaring zal van kracht zijn zodra deze op de website van Frieswijk Verhuur is geplaatst.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact op met Frieswijk Verhuur via de contactgegevens vermeld op de website.